Ergotherapie Beveland
Zowel op de praktijk als aan huis

Vergoeding en verwijzing

Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie wordt vergoedt vanuit de basisverzekering. U heeft per jaar recht op maximaal 10 uur ergotherapie. Als u aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat uw verzekering extra uren ergotherapie vergoedt. 

De ergotherapiebehandelingen gaan van uw eigen risico af. Heeft u nog geen aanspraak gemaakt op uw eigen risico? Dan zijn de kosten voor ergotherapie maximaal het bedrag van uw eigen risico. 

Voor meer informatie over vergoedingen wordt u geadviseerd uw polis te raadplegen.


Verwijzing ergotherapie

Of u een verwijzing voor ergotherapie nodig heeft ligt aan uw verzekering. Sommige verzekeringen vragen een verwijsbrief van de huisarts/specialist. Vaak staat op de website van uw verzekering aangegeven of u een verwijzing nodig heeft. 

Vanaf 1 januari 2020 is ergotherapie vrij toegankelijk, en heeft u bij geen enkele zorgverzekeraar meer een verwijsbrief nodig van de huisarts/specialist.