Ergotherapie Beveland
Zowel op de praktijk als aan huis

Uw ergotherapeut

Mijn naam is Susan Ernst en ik ben ergotherapeut bij Ergotherapie Beveland. De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan binnen diverse settings, onder andere binnen de revalidatie en als adviseur van hulpmiddelen. En sinds 2018 ben ik mijn eigen praktijk gestart!

Met een eerstelijns praktijk is het mogelijk om in te spelen op de problemen die u ervaart, daar waar u ze ervaart (bijvoorbeeld bij u thuis of op het werk). Dit is ook mijn motivatie om mijn eigen praktijk op te zetten. Goed contact met andere (para)medici, zoals huisarts, fysiotherapeut, osteopaat en psycholoog is voor mij erg belangrijk. Dit alles om u een programma op maat aan te kunnen bieden. 

Na de opleiding heb ik diverse scholingen gevolgd, waaronder diverse scholingen over chronische pijn en vermoeidheid. Hieronder staan een aantal gevolgde scholingen beschreven.

Vanuit mijn praktijkruimte (de Blaeij Fysiotherapie in Heinkenszand) ben ik in de mogelijkheid om u op de praktijklocatie te zien of bij u thuis.

Tot ziens!

PDL (Passiviteiten van het Dagelijks Leven)
Momenteel bezig met de opleiding tot PDL therapeut, zal worden afgerond op 7 januari 2020. 
PDL gaat om het op een belevingsgerichte manier verzorgen van personen die dit zelf niet meer kunnen. Haptonomie is een belangrijk onderdeel van de PDL, evenals non-verbale communicatie. 
Ergotherapie Beveland kan, na het afronden van de opleiding, adviseren bij de verzorging van cliënten aan mantelzorgers, verpleegkundigen en verzorgende. 

COPM 
Interview om u wensen duidelijk in kaart te brengen en vanuit daar persoonlijke doelen op te stellen. Dient tevens ter evaluatie van de ergotherapie behandeling. 

PRPP
Instrument dat gebruikt kan worden bij iedere cliënt met verdenking op problemen in de informatieverwerking. Na observatie van enkele voor u betekenisvolle taken worden de verkregen observatie gegevens geanalyseerd en kunnen eventuele problemen in de processen van informatieverwerking worden benoemd, verklaard en begrepen.

ACT 
Staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van gedragstherapie. Door het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken bent u in staat om uw aandacht te richten op de dingen die u werkelijk belangrijk vindt. Hierbij gaat het om het leven naar uw waarden. Binnen de ergotherapie wordt de ACT vooral ingezet binnen energieverdeling, keuzes maken en met aandacht handelingen uitvoeren. 

Activiteitenweger
Een methode waarmee de belasting over een hele dag overzichtelijk, objectief en meetbaar gemaakt wordt. Het werken met de Activiteitenweger zet u aan tot het maken van keuzes en stimuleert een actieve houding om te komen tot gedragsverandering.

Lid van Ergotherapie Nederland en het Kwaliteitsregister Paramedici.      

 

KVK nummer

69077169                                                                      

AGB code zorgverlener

88002887

AGB code praktijk

88051740