Ergotherapie Beveland
Zowel op de praktijk als aan huis

Ergotherapie voor u 

Ergotherapie is er voor iedereen die problemen ervaart in de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Dit omvat alle activiteiten die u onderneemt, vanaf
het moment dat u opstaat tot het moment dat u weer gaat slapen. Bijvoorbeeld huishoudelijke taken, arbeid en hobby's. Deze problemen kunnen zijn ontstaan door een ziekte, handicap of het ouder worden. E
rgotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van deze alledaagse activiteiten. 

Hieronder staan een aantal voorbeeldcasussen beschreven. Weet u niet zeker of ergotherapie iets voor u kan betekenen? Neem dan contact met mij op. 

'Ik wil graag mijn huishouden weer zelfstandig kunnen uitvoeren maar door mijn pijn en vermoeidheidsklachten lukt dit nu niet'

Samen gaan we op zoek naar uw optimale belastbaarheid. Wat kunt u aan qua hoeveelheid activiteiten per dag? Dit is voor iedereen anders. 

Daarnaast kan het zijn dan bepaalde activiteiten erg belastend zijn voor uw lichaam. Stofzuigen, strijken en het schoonmaken van de badkamer worden vaak genoemd als zware activiteiten. Samen kijken we naar uw houding bij het uitvoeren van activiteiten. Houdingsadvies kan bijdragen aan een betere belasting voor het lichaam, waardoor pijnklachten minder worden uitgelokt. Zo nodig zullen hulpmiddelen ingezet worden.

Dit alles met als doel u weer uw zelfstandigheid terug te geven!


 'Buiten lopen kan ik niet (lang volhouden), maar ik zou toch graag mijn eigen boodschappen willen blijven doen en bij vrienden en familie op bezoek gaan'

Ervaart u door lichamelijke beperkingen moeite met het verplaatsen binnen- en buitenshuis? Dan zal er met u worden geïnventariseerd welke wensen u heeft op dit gebied. Is het mogelijk de conditie en kracht te verbeteren? Dan is inzet van een fysiotherapeut een optie. Zijn de klachten niet te verbeteren, dan is een vervoersvoorziening zoals een scootmobiel of rolstoel mogelijk een oplossing.

Samen kijken we naar de meest geschikte oplossing voor uw situatie. Wanneer u een vervoersvoorziening nodig heeft zal er samen met u een aanvraag worden opgestart bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en wanneer nodig zullen er door uw ergotherapeut rijlessen worden gegeven. 

'Ik heb weinig energie meer, hoe kan ik mijn energie zo goed mogelijk verdelen over de dag zodat ik naast alle 'moetjes' ook nog leuke dingen kan doen?'

Chronische klachten, zoals chronische pijn en/of vermoeidheid, zijn een belemmering in de uitvoer van uw dagelijkse activiteiten. U kunt niet meer alle taken uitvoeren zoals vroeger en merkt dat u hierin vastloopt.

Samen zullen we kijken naar uw wensen op een dag. Welke dingen vindt u heel belangrijk om te doen en welke dingen juist niet? Er zal worden gekeken naar de energie die activiteiten u kosten. Er kan gebruik worden gemaakt van 'de Activiteitenweger' (zie informatie bij uw ergotherapeut), zodat u meer inzicht krijgt in uw energie op een dag. 

'De kracht in mijn handen is afgenomen, hoe krijg ik potjes en flessen toch zelfstandig opengedraaid?'

Door krachtsvermindering en/of pijn wordt het openmaken van verpakking ineens een uitdaging. Potjes, flesjes en zelfs pakjes vleeswaren krijgt u niet gemakkelijk meer geopend. Er zal worden geïnventariseerd met welke activiteiten u (nog meer) moeite heeft.

In sommige gevallen kan het op een andere manier uitvoeren van een activiteit al helpen. Soms zullen er hulpmiddelen moeten worden ingezet om uw activiteiten zelfstandig te kunnen blijven uitvoeren. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor uw probleem.