Ergotherapie Beveland
Zowel op de praktijk als aan huis

De ergotherapiebehandeling

Wanneer duidelijk is dat u ergotherapie nodig heeft zal er een afspraak gemaakt worden. Zie vergoeding/verwijzing voor meer informatie over de vergoeding van uw ergotherapie behandeling. 

Vooraf wordt besproken of de behandeling thuis zal plaatsvinden, of op de praktijk. Als u problemen ervaart met activiteiten in uw thuissituatie, zoals huishoudelijke taken, zal de behandeling veelal in de thuissituatie plaatsvinden. Gaan uw vragen over bijvoorbeeld energieverdeling? Dan zal de behandeling veelal in de praktijk plaatsvinden.

Kennismaking / intakegesprek
Het eerste gesprek zal gericht zijn op kennismaking en duidelijk krijgen van uw wensen/doelen voor de komende periode. Deze doelen worden samen met u geformuleerd. Soms is het nodig om een test af te nemen, of een observatie te doen (hoe voert u een bepaalde activiteit nu uit?).

Behandelingen
Als de doelen duidelijk zijn start de ergotherapiebehandeling. Er is geen standaard behandelprogramma, de behandeling wordt afgestemd op uw vragen en wensen. Soms wordt er extra uitleg (educatie) gegeven over uw ziektebeeld. Vaak zullen we aan de slag gaan om te analyseren en te behandelen/trainen.

Evaluatie / afsluiten
Aan het einde van de therapie zullen de doelen opnieuw besproken worden. Hoe vindt u dat het op dit moment gaat? Bent u tevreden met de huidige situatie? Afhankelijk hiervan zal worden besloten om de therapie af te ronden of nog een aantal behandelingen te laten plaatsvinden.